Vatten, vatten, bara vanligt vatten.

På torsdag ska vi på utflykt till Göviken. Det är Östersunds stads reningsverk, där renas vårt avloppsvatten från prylar, näringsämnen och gifter innan det rinner ut i Storsjön igen. För att repetera grundläggande kunskaper om vatten och vattnets kretslopps vill jag att du tittar på den här lilla filmen.

Träna här på begreppen i filmen så att du känner dig säker.

Den som vill kan även titta in på Unga fakta och läsa lite om Världshaven för att fylla på ytterligare.

Isabergsskolans fantastiska vattensång.

Lämna en kommentar och förklara något nytt du lärt dig.

För den som vill tjuvstarta så kommer vi förresten att försöka oss på att analysera den här lite senare.

Utvecklingssamtal under hösten 2022

Eftersom jag hört att samtalsbokningen via IST fortfarande strular testar jag så här istället. Det är en hederlig gammal bokningstabell som ni fyller i digitalt för att modernisera det hela lite.

Klicka här för att komma åt bokningen och skriv sedan in elevens namn i det vita fället vid den tid ni vill boka. Kom ihåg att uppdatera tabellen om ni byter med varandra.

Nu kör vi!