Coronaläget

Viktigt att vi fortsätter att tänka på varandra och är noga med att följa gällande restriktioner.

För dig som elev:

Det här ska du göra om du känner dig sjuk med symtom på covid-19 eller annan luftvägsinfektion:

· Stanna hemma.

Det gäller alla, även om du tidigare haft covid-19 eller är vaccinerad. Exempel på symtom kan vara snuva, halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.

· Testa dig.

Medan du väntar på testning, och sedan på provsvaret, ska du stanna hemma och bete dig som om du har covid-19.

Om någon i ditt hushåll har covid-19

Du som är hushållskontakt till någon med bekräftad covid-19 ses som ett misstänkt fall och ska stanna hemma i minst sju dagar. Läs vad Folkhälsomyndigheten skriver här: Om någon i hushållet har bekräftad covid-19

Tänk också på:

· Sträva efter att hålla avstånd till varandra (minst 4 chromebooks avstånd)

· Tvätta händerna noga och regelbundet

· Kramas eller brottas inte

Vi gör det här för att skydda dem som är sköra och kan bli allvarligt sjuka. Vi gör det också för att så få som möjligt i hela samhället ska bli sjuka och behöva stanna hemma. På så sätt kan vi hålla skolor och förskolor och andra viktiga verksamheter öppna.

Till dig som vårdnadshavare:

Nya bestämmelser för vårdnadshavare som inte arbetar eller studerar, eller har extra tid på fritidshem för sina barn.

Vi har återigen tagit bort möjligheten att ha sitt barn extra tid på fritidshem. Denna åtgärd görs för att minska trycket på verksamheten när det är hög personalfrånvaro, och för att kunna hålla fritidshemmen öppna.

Kan du som vårdnadshavare minska ditt behov av omsorg under en period?

Vi vädjar till alla som har möjlighet till det, att dra ner på tiderna på fritidshem, för att minska trycket på verksamheterna och för att vi ska klara av personalfrånvaron.

Besöksförbud gäller i våra verksamheter fram till V 11.

Vi vill att ni begränsar hämtning och lämning på fritidshem till en vårdnadshavare. Eftersom våra fritidshem ser olika ut så görs hämtning och lämning enligt fritidshemmens lokala anvisningar. Inget tillträde in på avdelningarna.