Vad är det där för nåt?

Att veta namnet på olika saker och ting, djur och växter berikar inte bara språket utan även förståelsen av omvärlden.

Gör Naturfalkens test och lär dig så många arter som möjligt. Får du något diplom?

Så kör vi ett test sen och ser hur många ni kan 🙂