Multiplicera mera

Nu kör vi!

Jag har pratat både med klassen och med de viktiga vuxna som var på föräldramötet om vikten av automatisering av tabellerna i matematik. Både addition – subtraktion och multiplikation – division.

Vi kommer under kommande veckor att hårdträna multiplikationstabellen och vi börjar med talen 0x0-4×4. Eleverna har fått med sig ett träningspapper hem, det räcker INTE att bara räkna talen på bladet utan alla måste hjälpas åt att öva och träna tills det sitter som ett rinnande vatten. Var som helst och när som helst ska eleven kunna svara utan att behöva ”räkna ut” uppgiften, de ska bara veta svaret.

När en uppgift av typen 8×3 löses på under tre sekunder anser forskningen att talet är automatiserat. Vad betyder då det? Det betyder att ”man bara vet” svaret, ”det sitter i ryggmärgen”. Eller som vi skulle säga i skolans värld, talet är överinlärt eller automatiserat och belastar inte längre arbetsminnet. Den här processen sker med många saker vi lär oss, klassiska exempel är cykla, gå och läsa.

Varför är det då viktigt att talområder 0-20 i addition och subtraktion och multiplikations- och divisionstabellerna 0-10 automatiseras? Jo, för att hjärnan och arbetsminnet ska få ägna sig åt viktigare saker som exempelvis problemlösning eller inlärning av nya algoritmer. För att kunna generalisera matematiken behöver talområdet 0-20 i addition och subtraktion samt multiplikationen och divisionen i talområdet 0-10 vara automatiserat så att man kan börja koncentrera sig på att se mönster i matematiken och därefter använda sina kunskaper i ett vidare talområde.

Läraren Nicklas Mörk har skrivit ett debattinlägg där han belyser vikten av automatisering av multiplikationstabellerna men den generella tanken gäller lika mycket för addition och subtraktion inom talområdet 0-20.

Så här skriver han om varför det är viktigt med automatisering inom matematiken.

   ”Först och främst är det ett enkelt sätt att avlasta hjärnan som istället för att lägga kraft på tankeoperationer kring multiplikationer kan lägga krutet på att lösa problem. Ska hjärnan ägna kraft åt bådadera får den kompromissa och kan därmed inte lägga lika mycket kraft på problemlösningen. Det här märker eleverna och risken att tappa motivationen ökar då eleven ofta både får kämpa med rutinmässiga beräkningar och kanske ännu mer med problemlösning. Klyftan mellan eleverna tenderar med tiden bli allt större och med ökad svårighet på problem blir problemlösningen, åtminstone i elevernas ögon, berg som verkar omöjliga att bestiga.”

Träna ofta, bättre ofta och lite än sällan och mycket. Nöt tal ni märker att era barn har svårare med. Använd olika sätt att träna så blir träningen roligare, ni kan med fördel titta på Tipssidan så hittar ni bland annat mattespel där.

Heja, heja! Kämpa på!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *