Säker skolväg på Frösön

Hej!

Det pågår en hel del vägarbeten på Frösön, bland annat bygget av gång- och cykelbana längs Fritzhemsgatan och Mällbyvägen. Tyvärr tar en del skolelever vägen genom arbetsplatserna på väg till och från skolan, trots att omledning är skyltad.

Vi önskar att ni upplyser eleverna och deras föräldrar om det olämpliga och rent av farliga i att vistas på arbetsplatser i allmänhet och pågående vägarbeten i synnerhet. Hjälp barnen att hitta alternativa skolvägar så att de undviker vägbyggen. 

Se
https://ostersund.se/trafik-och-infrastruktur/hallbart-resande/vi-bygger-for-hallbar-och-trygg-trafik.html#fritzgc

och 
https://ostersund.se/trafik-och-infrastruktur/trafikstorningar-och-vagarbeten.html
Tack på förhand! och Trevlig helghälsnCE

Catrine Edlund
KommunikatörGataFritid
Östersunds kommun

Fritids

Jag har förstått att det uppstått viss förvirring kring Fritids och Fritidsklubbar nu när kommunen organiserat om. För den som är lika förvirrad som Fröken kring det här så finns information på kommunens hemsida.

Läsläxa till 2 september

Första läsläxan för terminen blir en text om vatten.

Som vi pratade om idag så kan texten kännas svår för en del av er. Be någon vuxen i närheten att läsa texten för er och försök sedan att själva läsa den, gärna högt för någon. På torsdag redovisar vi läsläxan med en klassrums diskussion om vad ni lärt er av texten.

Texten hittar ni förutom i Skoldagboken även här.

Hej och välkomna!

Hoppas att ni har haft en skön sommar.

Så här i början av terminen är det viktigt att ni som vårdnadshavare ser till att uppdatera era uppgifter i Dexter (telefonnummer, mailadress etc.) då vi skickar ut informationen där. Där anmäler ni även frånvaro. Här hittar ni information om Dexter på ostersund.se

Vi rekommenderar att eleverna har inneskor (framför allt när det börjar bli blötväder) och tar med en frukt att äta första rasten. Vi vill att eleverna i största möjliga mån lämnar värdesaker och leksaker hemma. Har de med sig en mobiltelefon kommer de att få lämna in den i början av dagen och får tillbaka den vid skoldagens slut. Vi är ute på rasterna så det är kläder efter väder som gäller.  

Om era barn har allergier eller annat som ni känner att vi bör veta så hör gärna av er på mail. Specialkost anmäler ni direkt till köket, information finns här