Information till elever angående Klubben

Information till elever om Östbergsskolans klubb

Klubben öppnar vid skolans slut och skall nyttjas i direkt anslutning, d.v.s. ni får inte gå hem eller lämna skolgården för att komma tillbaka senare.

Klubben har öppet måndag – torsdag till kl:17.00, fredagar till kl:16.30.

Klubben gäller för årskurs 4 – 6.

Ni får inte sitta kvar i paviljongen eller korridorer vid skolans slut. Antingen går ni hem eller kommer upp till klubben. Kom ihåg att hela skolgården tillhör klubben efter skolans slut så ska du t.ex. vara kvar och spela fotboll måste du komma och anmäla dig först.

Ta med dig alla de saker du ska ta hem upp till klubben. Det finns kapprum så att du kan lämna dina saker där.

När ni kommer skriver ni upp er i en pärm samt stryker er när ni går hem, detta ansvarar ni för! Pärmen är jätteviktig för oss vid en eventuell utrymning samt att om ni inte skriver upp er så får vår rektor inga pengar för att kunna bedriva vår verksamhet.

Mellanmål serveras uppe i klubbens lokaler och serveras från det att klubben öppnar och ca en timme framåt (mer exakta mellanmålstider kommer när scheman är klara). OBS, om du vill fika så se till att göra det först av allt för att inte riskera att mellanmålet hinner plockas bort.

På klubben kan ni: Fika, spela bräd- och kortspel, spela x-box kinect, pyssla, rita, spela på mobiler, spela pingis och biljard. Ni kan även vara utomhus och spela fotboll, basket m.m. Idrottshallen är också tillgänglig för oss någon dag/vecka.

Välkomna!!

Mvh klubbpersonalen.

Information till föräldrar hittar ni här!

Läxhjälp!

På tisdag mellan 14-16.30 och på onsdagar mellan 14.00-16.00 är det läxhjälp på klubben.

Repetera mera!

Tydligen hade Frökens hjärna inte helt ställt om och börjat jobba för Hemliga läxan den hamnade på villovägar.

Här är i alla fall veckans uppgift!

Läs på om vattnets kretslopp och fotosyntesen så att du känner dig säker på att du vet vad det handlar om.

Gå sedan in i ordlistan, välj antingen ett ord från texten som du tyckte var lurigt eller ett annat ord du hittar som känns lite svårt. Lär dig ordet! Hur det stavas, vad det betyder, hur det uttalas och hur du kan använda det in en mening. Lämna en kommentar där du förklarar betydelsen på ordet så att vi sedan gemensamt kan gissa vilket ord du valt.

Hej och Välkomna!

Bloggen är som ni ser uppdaterad med information om terminsstart och viktiga saker att göra innan eleverna börjar skolan.

Det kan vara bra att hålla lite extra koll på bloggen nu runt skolstart så att ni inte missar något nu när vi lärare satt superfart efter sommarlovet.

För er som är nya i klassen kan det vara bra att veta att det här är min (och klassens) kommunikationskanal till vårdnadshavare och viktiga vuxna. Det betyder att jag inte skriver några veckobrev via mail eller ryggsäckspost, utan det är ert ansvar att hålla koll på vad som står på bloggen, samt att fråga era barn om vad som gäller. Eleverna går trots allt i årskurs 6 nu och är stora nog att hålla reda på vad som händer här på skolan själva.

Det är viktigt att även ni som känner att ni har ett extra ansvar för någon av mina elever aktivt tar del av och deltar på bloggen. Klassen skissade under våren på en föräldrautmaning och själv har jag funderat på hur vi skulle kunna lösa det så att ni hemma kunde presentera era yrken och utbildningar på ett intresseväckande sätt.

Dexter

Viktig information till alla vårdnadshavare och viktiga vuxna!

Som ni vet ogillar jag att tappa bort elever och därför måste ALLA logga in i Dexter och kontrollera att mobilnummer och mailadresser är uppdaterade så att frånvarorapporteringen fungerar bra redan från skolstart.

Behöver ni stöd i livet för att genomföra detta hittar ni det här.

Kommunen har sin vana trogen tagit och gjort om lite i våra it-system så här lagom till skolstart. Därför är ni hänvisade hit till bloggen på det stora internet tills it-nissarna fått styr på IST-lärande igen, då kan jag när det är viktigt återigen begära läskvitton och vara besvärlig.

Välkomna till årskurs 6!

Hej och välkomna till Östbergsskolan, årskurs 6!

Hoppas att ni har haft en bra sommar. Vi är i full gång och här kommer lite information som kan vara bra att veta inför kommande skolstart.

Torsdag och fredag

Vi börjar terminen den 20/8 kl. 8.00. Vi träffas i respektive klassrum.

Både torsdag och fredag är handledardagar och eleverna går 8.00-13.00. Lunch serveras.

Kom ihåg kläder efter väder! Det här är viktigt de första dagarna med diverse aktiviteter men även sen då eleverna går ut på rasterna.

Vi är fyra klasser i årskurs 6 och de som jobbar här är:

Linda Håkansson: handledare i 6A

Anna Järvholm: handledare i 6B

Berit Edström: handledare i 6C

Sara Grelsson: handledare i 6D

Andreas Moberg

Vi fem kommer att vara i alla klasser i olika ämnen och grupper.

Mobiltelefoner

Mobiltelefonanvändning i skolan diskuteras i hela skolsverige. Eleverna kommer även fortsättningsvis lämna in sina telefoner i början av dagen och få tillbaka dem efter skoldagens slut. Vi upplever att många elever inte klarar av att hantera telefonerna på rätt sätt och vi kan inte kontrollera vad de gör med telefonerna på raster vilket leder till tjafs och konflikter samt att eleverna tappar fokus på vad vi ska göra i skolan. Om eleverna väljer att inte lämna in sin mobiltelefon på morgonen så kommer vi att ringa er vårdnadshavare så får ni komma och hämta telefonen.

Om ni är nyfikna på vad forskarna och skolverket tänker kan ni titta bland annat här.

Nationella prov

I årskurs 6 gör eleverna nationella prov i svenska, matematik och engelska. Under veckor när eleverna skriver nationella prov kommer vi inte att bevilja någon ledighet.

De muntliga proven görs redan på höstterminen, vecka 45-50.

De skriftliga proven:

Svenska: v. 6

Engelska: v. 12

Matematik: v. 17

Corona

Precis som under våren är det besöksförbud på skolan på grund av smittorisk. Detta betyder att vi i nuläget inte kan ha utvecklingssamtal på plats utan får hitta andra lösningar.

Eleverna är självklart hemma om de har förkylningssymptom.

Det är viktigt att alla fortsätter vara noga med att tvätta händerna och försöker hålla avstånd så gott det går.

Vi ser fram emot att dra ett igång ett nytt läsår!

Höstterminsstart och virus

Coronainformation:
Det pågår fortfarande en pandemi och i nuläget gäller fortfarande samma regler som innan sommaren.

Besöksförbudet gäller. Det är inte fritt fram att besöka skollokalerna utan ni behöver en inbjudan in till möten på skolan. För er föräldrar som har era barn på fritidsklubb går det bra att hämta som vanligt.
Föräldramöten. Vi arrangerar inga föräldramöten för hela klasser i skolans lokaler, utan föräldramöten genomförs digitalt i största möjliga utsträckning. För de familjer som är ny på skolan, kommer det att anordnas föräldramöte i någon form.
Matsalar. Vi kommer att återgå till rutinerna som gällde innan pandemin, men vara noga med handhygien.
Torkning av bord och stolar. Tidigare beslut gäller att alla bänkar torkas en gång om dagen. 
Utvecklingssamtal. De kommer i största möjliga mån ske digitalt. För de elever som har behov kommer lärare att kalla till möten på skolan.
Utflykter och friluftsdagar. De kommer att genomföras i närområdet

För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.

Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar. Barn och elever kan återgå till skolan även om de har kvarvarande torrhosta när det gått 7 dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

Barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till skolan som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i skolan.

Hälsningar

Carina Abrahamsson

Rektor, Östbergsskolan