Kom ihåg!

Att så snabbt som möjligt meddela mig, rektor eller lägga in i skolvals-systemet om ni planerar att byta skola till hösten då vi just nu sitter med planeringen inför hösten.