Riddare

Som vi alla vet så var medeltiden också riddarnas tid. Det finns mycket som är spännande, hemskt, mystiskt och läskigt kring riddare.

Gå in på Unga faktas sida om riddare, läs om livet i borgen. lämna en kommentar där du med minst 50 ord berättar EN sak du lärt dig.

Läs igenom alla tidigare kommentarer så att du inte skriver samma sak som någon annan!

15 svar på ”Riddare”

 1. Hej Anna
  Jag har lärt mig att riddare och slottsdamer fick hjälp att bli påklädd av tjänare. Det skulle kunna vara som att riddare och slottsdamer är små barn och tjänare är som en förälder. Kul liknelse. När man skulle tvätta sig ren fanns inga duschar på denna tid. Man badade i en tunna av trä flera stycken samtidigt eller efter varandra. För att det var dyrt att värma upp vattnet och ved kostade mycket pengar. Det innebar att man inte hade råd att bada så ofta.Tvål fanns inte heller, dom använde en slags såpa som luktade illa. Inte så roligt att vara sist i badet med all smuts. Blä!!!

 2. Hej Anna
  Jag har lärt mig att bakom den inre muren så hittar man kärnhuset det är där riddare och deras familjer bor.På den inre borggården samlas folk som har med affärer eller andra sysslor t.e.x musiker och munkar.Under bogen hittar man fängelse hålorna där gömmer man fiender och folk som inte kan betala tillbaka pengar.

 3. Hej Anna! Jag har lärt mig att Europa inte så säker att leva i på 10 00 – talet. Kungarna, Kejsaren med mera ville hålla koll på krigarna så de hade en armé ifall fienden kom. Riddarna fick själva ta hand om mark och samhällen där de bodde. Bönderna var väldigt fattiga och fick tjäna som trälar. De blev alltså livegna och fick inte bestämma över sina egna liv. För detta fick de mark att bo på och odla. Samtidigt skyddade riddaren dem mot fiender.

 4. Hej Anna!

  Jag har lärt mig att borgen har blivit så stor att det är nästan en liten mini by. Viktiga byggnader där var till exempel stallet där riddarnas stridshingst och andra hästar bodde under dagarna när inte riddaren slogs. Jakthundarna hade också sitt eget lilla hus. Om riddaren hade jaktfalkar fick det även ett eget hus. Bakom den inre muren i borgen hittar man riddaren och hans familj.

 5. Hej Anna!
  På medeltiden hade man inte toaletter som i dag. Då hade man avträden. Det är som utedass. Avträden kunde se ut på två sätt. Det ena var att bajset rann ut utanför borgen. Sen kom det en latrintömmare och tog bort bajset eller så åt grisarna upp det. Andra sättet var att det fanns en tunnel för bajset ut till vallgraven.

 6. På medeltiden jagade man för skojs skull. riddare tog falkegg eller falkbarn och gjorde den tam. sedan när den var helt tam sate man en bjällra på foten och en läderhuva på huvudet för att håla den lugn. när falken fångat ett djur får den lite rått kött men resten hamnade på mattbordet.

 7. Hej Anna!

  Jag har lärt mig att på 1000 talet var bönderna jätte fattiga och sålde sig som trälar till riddare som hade mycket mark.
  Dom jobbade troget åt sin herre riddaren, och för det fick trälarna en bit mark att odla mat på och bo på. Trälarna stod under riddarens beskydd.

 8. Hej Anna!

  Jag har lärt mig och ska berätta lite om religionen under Medeltiden. Riddarna hade varit tjänare för den romersk-katolska kyrkan där påven bestämde. Men under 1500-talet var det en munk som hette Martin Luther hade börjat prata om en ny trosinriktning och han kallade den för protestantismen. Men den religionen följde inte den romersk-katolska typ regler, och dom flesta lämnade sin gamla religion och började tro på Luther.

 9. Hej Anna.

  Jag har lärt mig på slutet av 1000-talet så blev riddarna en av de mäktigaste i samhället på Medeltiden. Varje sådant land styrdes av en enväldig person alltså då en väldigt hertig, prins, furste, kung eller kejsare. Man brukade säga att lands härskare var av Guds utsedd.
  under en tid på Medeltiden så levde deras samhälle genom att furstarna blev rika genom att äga stora områden, och därefter utnyttja det, Och sedan få pengar. Det kallas för feodalsystemet.

 10. Hej Anna!
  Jag har lärt mig att borgen inte bara var en bostadsplats åt riddaren, utan också som en samlingsplats för andra olika sorters människor. Här hölls det möten mellan viktiga personer och det arrangerades även fester där vanligt folk var inbjudna. Borgen var framförallt en befästning. Fienden kunde inte ta över ett landområde förrän borgen var besegrad.

 11. Hej Anna!
  Jag har lärt mig att i en borg på första våningen ligger vaktrummen och det är hit tjuvar eller fiender börjar gå först. Sen i mitten av borgen ligger riddarsalen där brukar man ha gäster och hålla fester.
  På väggarna i salar brukar det hänge vapen, sköldar, vävnader för att visa upp deras rikedom.

 12. Hej Anna!
  Jag har lärt mig att riddarna hade mycket makt över tjänare och folket. I fängelsehålorna gömde riddarna tillfångatagna fiender eller människor som var skyldig riddaren pengar, men som inte hade råd att betala.
  Det var också spiraltrappor i borgen som lutade åt höger, därför att fienden höll i svärdet med högerarmen så att dom inte kunde svinga vapnet.

 13. Hej Anna!
  Jag har läst och lärt mig om Riddare, livet i en borg. Jag lärde mig flera saker men första saken är att det var vanligt att djur till exempel hästar och hundar blev bättre behandlade än människor. I borggårdarna fanns något som hette duvslag. Där satt det duvor som brukade skicka meddelanden till andra borgherrar. För att skicka meddelandet tog man en lapp och satte på duvans ena ben och skickade iväg den ditt den skulle. På bondgårdarna brukade det nästan alltid finnas en smed och en brunn. Mitt i salen mot den ena väggen brukade det finnas en öppen spis.

 14. Jag har lärt mig om vallgraven. Den går runt hela fästningen. Vallgravar är inte alltid fyllda med vatten, men om de är det finns det fisk där. Vem som helst som vill får fiska i vallgraven när de vill och är lediga. Ibland låg det också en damm bredvid borgen.

 15. Hej Anna!

  Jag har lärt mig att Om man skulle bli en riddare så fick man åka till en riddarskola och träna. Dem brukade skicka sina pojkar när dem blev 7 år.
  Dem första åren så lärde dem sig att tjäna andra människor. När pojken var ca 14 år så fick den vara hos en annan riddare och börja träna med vapen och att brottas. När pojken hade tränat ca 4 år var han klar för att dubbas.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.