Våren är här!

Vi gick till Kärringbacken och tittade på våren. Alla elever behöver träna mer på att känna igen olika träd när innan de fått sina löv, men vårblommor var de duktiga på.

Vi har även smakat på våren, den smakade inge vidare än, den blir nog bättre.

Granskott

Hemlig läxa till den 3 maj

Nu är det några konstiga veckor här med en massa lov och ägg och sånt så då bestämde jag så här:

Till den tredje maj vill jag att du har gjort följande:

Läs texterna på Historiska museets sida som handlar om Barn under medeltiden, Kvinnor under medeltiden och Män under medeltiden. Lämna sedan en kommentar där du antingen förklarar ett nytt ord du lärt dig eller där du berättar om något annat du lärt dig genom att läsa texten. Du får inte skriva samma sak som någon annan! Hittar du inget i de tre obligatoriska texterna kan du alltid gräva vidare i den skattkammare som Historiska museets hemsida utgör.

Därefter funderar du över vilka likheter och skillnader det finns mellan nutid och medeltid. När du funderat klart lämnar du ytterligare en kommentar där du beskriver antingen en likhet eller en skillnad på hur det är att leva nu jämfört med på medeltiden.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis ska du alltså läsa minst tre texter om medeltiden på Historiska museets hemsida och redovisa genom att skriva två kommentarer, en med något du lärt dig och en med en jämförelse.