Mötesanteckningar från lilla gruppen

Tänkvärt om Klasskassan

I syfte att undvika framtida diskussioner och tveksamheter är det en bra idé att redan nu sammanställa vad som gäller för klasskassan. Exempel på frågor som kan behöva tydliggöras är ”Vad händer om ngn slutar ?”, ”Vad händer när nya elever kommer till klassen ?” ”Vad händer vid eventuellt överskott ?”, Vad händer vid eventuellt underskott ?” etc. MM åtar sig att sammanställa ett utkast som alla föräldrar kan ta ställning till.

Försäljning av Kakor

Samtliga elever har lämnat in sin ifyllda blanketter förutom Isah, Melker, Miran, Felizia, Annemo och Sigge. Eleverna i arbetsgruppen påminner dessa under veckan. De återstående blanketterna skall lämnas till Clara Wahlstedt.

HW sammanställer samtliga ordrar och lägger beställning till leverantören. Det är ett starkt önskemål från kassören att totalt beställningsbelopp/elev sätts in via swish eller direkt på konto. HW ombesörjer distribution av ett separat informationsblad där det framgår när och var kakorna skall hämtas upp, hur mkt var och en skall betala samt hur betalningen skall genomföras rent praktiskt.

Grillkväll

Onsdagen den 13/6 så är det Grillkväll vid Kärringbacken. Preliminärt program är att det säljs grillad mat och dricka mellan kl 1700 och 1800. Arbetsgruppen samlas redan kl 1630 för lite förberedelser. Efter kl 1800 så arrangerar eleverna i gruppen lite lekar. Sluttiden blir öppen. För att veta hur mkt mat som skall beställas kommer en blankett att skickas hem med respektive barn där man ombeds att fylla i hur många som kommer från respektive familj. Listan måste vara ifylld och tillbaka lämnad senast den 30/5. MM ombesörjer framtagning av lista samt att den distribueras och samlas in. MM tar hjälp av eleverna i gruppen med distribution och insamling.

Nästa möte

Nästa träff är bokad till torsdagen den 31/5 kl 1715. Syftet är då att gå igenom praktikaliteter i samband med Grillkvällen.

//mm

Sommarlovslapp från fritids

Hej

Idag får eleverna med sig en lapp hem om sommarlovet på fritids. Den ska vara ifylld och tillbaka här senast den 9 maj.

Här finns den digitalt om ni behöver skriva ut en ny eller vill läsa vad som gäller.