Surr, surr

Det är polleninvasion, gröna blad och blommande blommor överallt. Några av jordens viktigaste djur har fullt upp med att göra det dem är bäst på, se till att alla blommor blir pollinerade.

Läs texten om bin på Bonden i skolan, titta på klippet och skriv sedan en kommentar om varför bin, humlor och andra pollinerande insekter är så viktiga för livet på jorden.

Den som vill och känner sig pysslig kan bygga ett vildbihotell att ha sina nya vänner bina i. Eller kanske titta på den här länken.

Så bygger du ett bibatteri

 

16 svar på ”Surr, surr”

 1. Hej bästa Anna!

  Jag har lärt mig att uttan bin så skulle inte finnas bär, frukt och honung! Vid midsommar kan man ta första honungen. Det kallas skatta! I Sverige finns det ungefär 120 000 bisamhällen!❤️🐝Från Felicia till världens bästa Anna!❤️

 2. Hej Anna!
  Det jag tycker är bäst med bina och humlorna är att vi får så mycket frukter, honung och blommor

 3. Hej Anna

  Jag har lärt mig att för att få ihop nektar till ett kilo honung måste bina besöka 6 till 8 miljoner blommor.

  Om ett arbetsbi får riktigt mycket mat när det är en liten larv blir den en drottning.

 4. Hej Anna! Bin är viktiga för att dom pollinerar, pollinerar betyder att man sprider pollen. Dom gör mat till sig själva men hjälper växterna så att det blir grönt. Utan vilda bin och humlor så blir det ingen sommaräng.

 5. Hej
  Jag har lärt mig att drottningen kan lägga 2 000 ägg om dagen på sommaren.
  Bin gör honung och pollinerar växter så att det blir frukt och bär åt människor och djur.

 6. Hej Anna jag har lärt mig att utan bin skulle vi inte haft frukt,blommor eller hunong. Det 120 000 bisamhelen.

 7. Hej Anna jag lärt mig att utan bin ingen honung. Och utan bin inga blommor. På vintern är det ca 40000 och en drottning. På våren brukar bina ut och bajsa och drottningen lägga ägg.

 8. Hej Anna!
  Jag har lärt mig att i Sverige finns det ungefär 120 000 bisamhällen.
  Bina ger honung till oss.
  Bina samlar in pollen från blommorna för att mata sina larver och för att dem måste ha ett förråd till vintern.
  Bina sprider pollen till blomma till blomma.

 9. Hej Anna!
  Varför bina är bra i vårt samhälle är för att de tar pollen från en blomma till en annan som kallas pollinering som gör så att de kan växa, få frön och frukt. 🙂

 10. Hej Ann

  Jag har lärt mig att utan bin så skulle vi inte kunna få blommor eller honung. Vi får även frukt från bina. Den förflyttar pollen från en blomma till en annan det heter pollennering hounung används som sötningsmedel (socker) 😘😍 Till världens BÄSTA Anna ❤️😍😘💕

 11. Hej Anna jag har lärt mig att utan bin och humlor kan vi inte få blommor eller honung. Och att ensamma bin träffas bara när dom är kära. Och att solitära bin är vilda. Och Drottningen är chefen.

 12. Hej Anna!
  Jag har lärt mig att bin ger honung och ger växterna mera frukt, utan bin skulle det inte finnas blommor. Bina sprider pollen från en blomma till en annan, det kallas pollinering. Honung används som sötningsmedel/socker och är bra att äta om man är förkyld eller har hosta.

 13. Hej! Anna!

  Jag har lärt mig att det är viktigt att bin och humlor finns annars får vi ingen honung. Utan humlor och bin ingen blomsteräng och inga blommor! Humlor och bin sprider pollen från en blomma till en annan blomma då växer den andra blomman bättre det kallas pollinering. bönder har ibland gift som dom sprutar på blommorna som skadar humlor och bin, men inte ekologiska bönder dom har inte gift, det gillar humlor och bin!

 14. Ungefär tre fjärdedelar av all den mat vi äter är beroende av att de flitiga insekterna sprider pollen.

 15. Hej Anna!!

  jag har lärt mig att på vintern är bina i en stor klump drottningen
  och sitter i mitten och det är ungefär 25 grader och inne i bikupan.
  det ungefär 20 grader. På våren brukar bina ut och bajsa
  och drottningen börjar lägga ägg. Och i luften är det ca 15 grader.
  På sommaren blir det mer bin och drottningen föder ca 2000 ägg på sommaren. Och dom tömmer honungen från bikupan och på slutet av sommaren brukar biodlaren invintra dom. Och dom behöver mer
  utrymme. På hösten är det ca 40 000 bin och drottningen
  slutar att lägga ägg och det är ont om mat och om dom
  bajsar inne blir bina sjuka.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.