18 svar på ”Högt i ett träd”

 1. Hej Anna

  Jag har lärt mig att den älsta är ca 9550 år gamal som växer på Fulufjället i Dalarna. Den älsta tallen var ca 757. År 2003 hittades en gran som kallades för mars som var nästan 48 meter hög och omkretsen var 2,52 meter.

 2. Hej Anna jag har lärt mig att normalt blir en tall 250-400 år gammalt om den får växa fritt. Jag har också lärt mig att Sveriges högsta kända träd är 37,8 meter.

 3. Hej!Jag har lärt mig att en normal tal blir oftast 250-400 år Om det får växa fritt och att världens äldsta träd är en gran som är 9550 år gammalt.

 4. Hej Anna!
  Jag har lärt mig att forskare trodde att Sverige högsta tall var 36m hög men sen hittade man en ny som var 1,8m högre.
  Om en tall får växa fritt så blir den oftast 250-400.världens största träd ligger i red Wod i USA och det heter General sherman
  Mvh Olle

 5. Jag har lärt mig att en tall kan bli 250-400 år gammal om den får växa fritt. Och att världens älsta träd är 9550 år gammal. Jag har också lärt mig att det fins en tall i Värmland som är 37,8 meter högt och lite mer om fotosyntesen/Tuva

 6. Hej Anna
  Jag har lärt mig att normalt blir en tall 250-400 år gammal om det får växa frit.en gran i Lekvattnet i nordvästra VärmlanDen var vid fällningen 48 meter hög med en omkrets på 2,52 meter i brösthöjd.Volymen uppmättes till 12,5 kubikmeter.

 7. Hej! Jag har lärt mig att världens äldsta träd är 9550 år gammal och att tallar blir normalt 250-400 år gammal.
  Jag har också lärt mig lite mer om fotosyntesen!

 8. Hej Anna!
  Jag har lärt mig att det finns en tall i Värmland som är 37,8 meter hög.
  Det fanns en gran i Värmland som hade en volym på 12,5 kubikmeter.
  Det var några studenter vid Skogsmästarskolan som hittade en silvergran som var 49 meter hög.
  Sveriges grövsta inhemska gran har en omkrets på 4,42 meter och den växer i Cedersberg.
  Det finns en björk på 3,50 meter i omkrets och 28 meter hög.
  Det finns en al i Hjo i Västergötland som hade en omkrets på 5,6 meter, den är 21,7 meter hög och har en krona på 12,5 diameter.
  En alm vid Torpön hade en omkrets på 7,80 meter.
  Sveriges grövsta ask i Östergötland hade omkretsen på 9,23

 9. Hej Anna!
  Jag har lärt mig att en tall oftast blir 250- 400 år gammal.
  Sveriges högsta träd är en silvergran den är 49 meter hög. Världens äldsta träd är en gran och den är 9550 år gammal och den finns i Dalarna och på Fulufjället.

 10. Hej Anna!
  Normalt blir en tall 250-400 år gammal om den får växa fritt.
  Sveriges och världens älsta rapporterade träd är en gran. Det är en 9550 år gammal gran som finns på Fulufjället i Dalarna.
  Världens största träd, växer i Kalifornien det är redwoodträden, mammutträd eller sequoia.

 11. Hej Anna!
  Jag har lärt mig att en tall kan bli omkring 250-400 år gammalt. Den äldsta granen var 9550 år gammal i Sverige. Världens högsta träd kallas för mammutträd och växer i Kalifornien.

 12. Hej Anna! Jag har lärt mig att om en tall får växa fritt kan det bli 250-400 år gammal. Sveriges högsta kända tall är 37,8 meter och finns i Gräsmark, Värmaland. Världens äldsta träd en gran finns i Sverige i Dalarna och är 9550 år gammal. det är häftigt!
  Mvh Oscar

 13. Hej Anna! Jag har lärt mig att om ett träd får växa fritt kan trädet bli 250-400 år gammalt. Sveriges högsta tall var 36 meter hög och finns på Öland / Smilla

 14. Hej Anna.

  Jag har lärt mig att ett vanligt träd kan bli till 250-400 år och ett träd som blev jätte många år blev 654 år Och ett anat träd blev 654 år gammal och avverkades 1913 i Svärdsjö i dalarna. Ett träd blev 36 meter långt och ett anat blev 37,8 meter. Trevlig helg världens bästa Anna.

  Mvh Felicia.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.