Vad man gjorde på fritiden

Lekar

På järnåldern på fritiden brukade barnen leka  brottning. Man låtsades att man slogs med svärd, ibland brukade man sy, leka tagen eller mamma, pappa, barn.

Spela spel

En del kvällar kunde man spela brädspel som hette kvarn.

Musik

Ibland brukade man också  sjunga eller spela flöjt. Instrumenten var gjorda av ben.

Berättande

Ibland berättade föräldrarna sagor, om naturväsen och om asagudar för barnen. Många brukade berätta resor dom har varit med om.