Kakförsäljning

Hej!
Ikväll har vi haft möte i klassresegruppen och kommit fram till följande.

Klassen kommer i morgon 16/3 få ut säljmaterial (av barnen i gruppen)för att kunna påbörja försäljning av kakor och godis etc. Alla får två häften. Behövs det flera så kan de höra av sig till Clara eller Elin så fixar pappsarna flera. Försäljningstiden kommer vara fram till 27/4. Då skall alla lämna in sina listor. Vi föräldrar i gruppen kommer sköta om att skicka en gemensam beställningen på det som barnen sålt. När varorna sedan är levererade så kommer vi skicka info om var och när ni kan hämta. Sedan lämnar barnen ut det som dom själva sålt och samlar in pengar för det. Föräldrar tillsammans med sitt barn ansvarar då för att samla in pengar för sitt barns totala försäljning och sedan Swishas eller överförs pengarna till klassens konto som sköts av Kristina Nordqvist(kassör). Info om det kommer senare.

Vi vill att alla föräldrar pratar igenom med sina barn vad som är bra att tänka på när man skall sälja. Vad säger man och vad säger man inte osv. Titta också igenom säljbroschyren. Hur skall det fyllas i, hur funkar det mm. Bra att poängtera är att de gör detta tillsammans i klassen och att det inte är någon individuell tävling. Viktigt att alla peppar varandra och göra detta till något positivt. För att alla skall känna att alla hjälpt till har vi i gruppen kommit fram till att alla skall ha som mål att besöka minst 20 st kunder (med förhoppning om ett gott resultat).

Vi i klassresegruppen kommer också ta fram en papper för överenskommelse om regler kring klasskassan som vi senare vill att ni läser, signerar och returnerar till oss. Mer info om det kommer.

Nästa möte för klassresegruppen blir den 2/5 kl 17:15 i klassrummet som vanligt. Då kommer vi planera för leverans av varorna samt grillkvällen innan skolavslutningen.

Lycka till med försäljningen//Mvh Klassresegruppen