Hänsyn, respekt, omtanke

Hur man är en bra kompis, varför det är viktigt att vara snäll med andra och hur man gör för att säga till någon när man är missnöjd med någon annans beteende pratar vi om varje dag på ett eller annat sätt. Ibland flera gånger om dagen.

Men efter att fröken fått ett mindre utbrott på gnäll, tjyvnyp och oschysst beteende häromdagen har vi nu ett litet större projekt igång.

Det har nämligen visat sig att klass 3 B har ett väldigt bra och fint ordförråd när det kommer till att tala om hur man ska vara mot varandra. De kan många fina, stora och svåra ord, eller, de kan säga dem. Många har ingen riktig aning om vad orden betyder eller hur de rent praktisk ska göra för att uppföra sig ”rätt”.

Det här är saker där hemmet och skolan har ett gemensamt ansvar (se läroplanen kap 1 och 2) så därför vill jag uppmärksamma er på vad vi pratat om under veckan. Vi har ännu en gång gått igenom ”jag-budskap”, hur man kan göra för att hjälpa till att lösa en konflikt istället för att skapa ännu en konflikt, vems ansvar det är att det är arbetsro och om arbetsron får vara beroende av på vilken sida av dörren Fröken är. Vi har gjort en tankekarta med ord som beskriver en bra kompis och börjat att bena ut vad de olika orden betyder och hur man gör när man till exempel visar omtanke.

Under sidan Våra ord kan ni se hur långt vi kommit hittills med arbetet kring ords betydelse.

Om ni är intresserade av mina tankar kring arbetet med eget ansvar och värdegrunden kan ni hitta den övergripande pedagogiska planeringen här.