Påminnelse!

Protokoll fört vid lilla gruppens möte 27/2 kl 17.15

1. Mötesdeltagarna föreslog att det ska bli en familjekväll innan avslutningen, preliminärt 13/6, där eleverna ska sälja bla hamburgare.

2. Förslag att barnen ska sälja kakor och godis från Kakservice. Henrik och Markus tar fram mer information och beställningslistor.
I så fall ska försäljning och leverans ske från slutet av mars till slutet av maj.

3. Nytt möte torsdagen den 15/3 kl 17.15 då beslut tas. Ev synpunkter/frågor från föräldrar och barn i klassen tas emot innan dess.

Det var ett fantastiskt engagemang bland barnen och vi föräldrar imponerades över hur positiva och drivna de är!